Stichting Save Ruby's Life ~ Triodos Bank NL06 TRIO 0338630228 ~ KvK 68842376 info@saverubyslife.nl

Onderliggende oorzaak: syndroom van Ehlers-Danlos (EDS) 🦓

De belangrijkste oorzaak van Ruby’s gezondheidsproblemen is het syndroom van Ehlers-Danlos. Dit heeft in combinatie met Myalgische encefalomyelitis (ontstekingen in hersenen en ruggenmerg) bij Ruby nekwervelinstabiliteit veroorzaakt. Helaas zijn dit nog vrij onbekende aandoeningen en daarom zijn er ook weinig artsen die hier iets van afweten, het kunnen diagnosticeren en behandelen.

Ehlers-Danlos is een verzamelnaam voor een zeldzame groep erfelijke bindweefselafwijkingen. Er zijn 13 verschillende typen. De meest voorkomende typen zijn klassieke EDS en hypermobiele EDS (hEDS). Ruby voldoet aan alle criteria van de laatste. Ze is ermee geboren en zal er mee moeten leren leven.

Omdat er zoveel verschillende typen van dit syndroom zijn, verschillen de symptomen per patiënt aanzienlijk. Vaak is er overlap tussen de verschillende typen en soms zijn er beperkte onderzoeksmogelijkheden waardoor het vaak moeilijk is vast te stellen welk type een patiënt heeft.

Hoofdkenmerken zijn: hypermobiliteit, rekbare zachte huid, bindweefselzwakte, snel blauwe plekken en vertraagde wondgenezing. Door deze kenmerken hebben veel patiënten last van pijn en vermoeidheid. De mate van ernst varieert per subtype, maar ook per persoon.

EDS is een zogenaamde multisysteemziekte. Dit betekent dat de klachten zich niet alleen in het bindweefsel van gewrichten laten zien. Bindweefsel bevindt zich in het hele lichaam en is door de EDS minder goed opgebouwd. Hierdoor ontstaan vaak ook andere klachten, waar Ruby helaas allemaal last van heeft:

Slaapstoornissen
Vermoeidheid
Ademhalingsproblemen
Oogklachten
POTS, de hartfrequentie stijgt buitensporig als iemand staat, hij stijgt meer dan 40 slagen per minuut of is boven de 120 (Dit is een vorm van dysautonomie)
Dysautonomie, ontregeling van het autonome zenuwstelsel dat o.a. bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur regelt
Maag- en darmproblemen
Angst
Depressie

We weten al vanaf Ruby’s puberteit dat ze hypermobiel is en alle artsen, specialisten, fysiotherapeuten, osteopaten, manueel therapeuten en chiropractors hebben dit ook altijd opgemerkt, maar nooit heeft iemand in al die jaren, de connectie gelegd tussen deze aandoening en haar klachten. Ze kreeg al heel snel het label ‘psychiatrisch’ en werd naar psycho therapie gestuurd. Met als gevolg dat ze daarom nooit de diagnose EDS heeft gekregen en het dus ook niet in haar medisch dossier staat. Als dat wel was gebeurd dan had dat enorm veel ellende kunnen voorkomen.

De operatie die Ruby nodig heeft om de instabiliteit in haar nekwervels te verhelpen, zal de hEDS niet genezen.

Wat het wel zal doen is dat de neurologische klachten die de beklemming van de hersenstam veroorzaakt, sterk zullen verminderen en hopelijk zelfs verdwijnen. Daardoor zal ze weer actief kunnen zijn en dit zal de klachten van de hEDS verminderen. Meer spierkracht en uithoudingsvermogen in combinatie met bepaalde vormen van fysiotherapie kunnen er voor zorgen dat ze een ‘normaal’ leven kan leiden. Ook met hEDS.

Help Ruby alsjeblieft en DONEER zodat ze geopereerd kan worden. Iedere euro brengt haar dichter bij genezing 🙏🙏🙏

Fijne dag 🍀

Voor meer informatie: ehlers-danlos.nl/

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Help Save Ruby’s Life

Ruby Mavis Pearl Alladin is only 24 years old and has been sick for almost 12 years. That is half of her young life! Due to severe nerve pain and extreme exhaustion, she was forced to spend most of those years in her bed. Lonely and alone in a dark room because she cannot handle any noise or light. She was unable to finish school, had to stop her ballet classes at the National Ballet Academy and lost all of her friends. An unbearable existence for a young woman!

After 12 years, hundreds of doctors and specialists, countless medical tests, misdiagnoses, incorrect treatments, misunderstanding and opposition of organizations and agencies, it appears that Ruby has Ehlers Danlos syndrome. In combination with ME /CFS, chronic fatigue syndrome, the high neck vertebrae have become unstable. Her body does not produce enough connective tissue, so her neck and ligaments are not strong enough to support her skull properly. As a result, the brainstem is trapped and neurological damage and a range of neurological complaints occur. This condition is progressive. Her situation is therefore getting worse every day.

Unfortunately, Craniocervical instability and Atlantoaxial instability (CCI /AAI) are still virtually unknown in the Netherlands and therefore no tests can be done, no diagnosis can be made and no treatment is available. Another consequence is that examinations and treatments abroad, where there is help, are not reimbursed and we have to pay for everything ourselves.

The only chance for a ‘normal’ life is a major operation in which the upper neck vertebrae are artificially secured to support her skull. Without this surgery, Ruby will die a slow and painful death.

Worldwide there are only 4 neurosurgeons who can successfully operate on this condition. Dr. Gilete from the Teknon Medical Center in Barcelona is one of them. He has extensively investigated Ruby and based on sitting MRI’s, CT scans and a CINE radiology established the definitive diagnosis. She is a good candidate for the operation and is scheduled to go by the end of February. But we have to pay for it ourselves.

TOTAL COSTS +/- € 85.000,-.

Rolien Scheepbouwer, Ruby’s single mother, has spent all these years looking for a cause and appropriate treatment, by herself. Every day is an emotional, financial and medical battle. She doesn’t last that much longer. An operation is therefore not only of vital importance to Ruby, but also to her mother. They both want to be able to live and enjoy a carefree life again instead of having to fight and survive every day. That is no life.

Please help us with a DONATION and by SHARING this crowdfunding within your network. Ruby is very keen to be able to lead an independent carefree life and make her dreams come true. Just like everyone else.

Many thanks in advance!

We really appreciate all help and donations! 🙏🙏🙏

Rolien and Ruby

Triodos Bank account: NL06 TRIO 0338630228

BIC: TRIONL2U

SAVE RUBY’S LIFE FOUNDATION, Amsterdam

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Help mee Ruby’s leven te redden

English version

Ruby Mavis Pearl Alladin is pas 24 jaar oud en al bijna 12 jaar ernstig ziek. Dat is de helft van haar jonge leven! Bijna al die jaren heeft ze door ondraaglijke pijnen en totale uitputting dag en nacht in bed gelegen. Eenzaam en alleen in een donkere kamer omdat ze geen licht en geluid kan verdragen. Ze heeft haar school niet kunnen afmaken, moest stoppen met haar dans opleiding aan de Nationale Ballet Academie en is al haar vrienden en vriendinnen kwijt geraakt. EEN ONMENSELIJK BESTAAN VOOR EEN JONGE VROUW!

Na 12 jaar, honderden artsen en specialisten, ontelbaar veel onderzoeken, misdiagnoses, foute behandelingen, onbegrip en tegenwerking van organisaties en instanties, blijkt dat Ruby het Ehlers Danlos syndroom heeft. In combinatie met ME/CVS, chronisch vermoeidheidsyndroom, heeft het hoge nekwervel instabiliteit veroorzaakt. Haar lichaam maakt te weinig bindweefsel aan waardoor haar nekwervels en ligamenten niet sterk genoeg zijn om haar schedel goed te ondersteunen. Hier door raakt de hersenstam bekneld en ontstaat er neurologische schade en een scala aan neurologische klachten. Deze aandoening is progressief. Haar situatie verergert dan ook met de dag.

Helaas is hoge nekwervelinstabiliteit (CCI/AAI) in Nederland nog vrijwel onbekend en kan er daarom geen onderzoek worden gedaan, geen diagnose worden gesteld en dus word ze niet behandeld. Een ander gevolg is dat onderzoek en behandelingen in het buitenland, waar er wel hulp is, niet worden vergoed en moeten we alles zelf betalen.

De enige kans op een ‘normaal’ leven, is een ingrijpende operatie waarbij de bovenste nekwervels kunstmatig worden vastgezet om haar schedel te ondersteunen. Zonder deze operatie zal Ruby een langzame en pijnlijke dood sterven.

Wereldwijd zijn er slechts 4 neurochirurgen die deze aandoening met succes kunnen opereren. Dr. Gilete van het Medisch Centrum Teknon in Barcelona is er één van. Hij heeft Ruby uitgebreid onderzocht en aan de hand van zittende MRI’s, CT scans en een CINE radiologie de definitieve diagnose vastgesteld. Ze is een goede kandidaat voor de operatie en kan eind februari al terecht. Maar we moeten het zelf betalen.

TOTALE KOSTEN +/- € 80.000,-.

Rolien Scheepbouwer, de alleenstaande moeder van Ruby, heeft al die jaren in haar eentje gezocht naar een oorzaak en passende behandeling. Iedere dag is een emotionele, financiële en medische strijd. Dat houdt ze niet veel langer vol. Een operatie is daarom niet alleen voor Ruby van levensbelang, maar ook voor haar moeder. Ze willen allebei heel graag weer zorgeloos kunnen leven en genieten in plaats van iedere dag te moeten vechten en overleven. Dat is geen leven.

HELP ons alsjeblieft met een DONATIE en door deze actie binnen uw netwerk te delen. Ruby wil zó graag een zelfstandig zorgeloos leven kunnen leiden en haar dromen waar kunnen maken. Net als iedereen.

Bij voorbaat enorm veel dank!

Wij waarderen alle hulp en donaties heel erg! 🙏🙏🙏

Rolien en Ruby

Triodos Bank rekening: NL06 TRIO 0338630228

T.a.v. STICHTING SAVE RUBY’S LIFE, Amsterdam

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Weer thuis

Afgelopen zondagmiddag zijn we thuis gekomen van een 8 daagse ‘roadtrip’ naar Barcelona. Vrijdag 15 november ontving Ruby een brief van het LUMC in reactie op de doorverwijzing van de neuroloog in het OLVG. Hierin stond dat ze vanwege een wachtlijst voorlopig geen consult konden inplannen en dat er nog geen goedgekeurd werkprotocol lag om patiënten met instabiliteit aan de wervelkolom te kunnen helpen. Ook moest ze eerst haar volledige relevante medisch dossier en al het beschikbare beeldmateriaal opsturen.

Na dit bericht, wat niet erg bemoedigend was, want geen datum voor een consult en enige hoop op behandeling en genezing, heb ik de expert op dit gebied, neurochirug dr Gilete in Barcelona, gevraagd wanneer Ruby daar eventueel terecht zou kunnen om de benodigde scans te laten maken met aanvullend een consult. Maandag 18 november hoorden we dat dit gelukkig al heel snel kon. Op donderdag 28 november was er tijd voor een aantal specialistische scans in het Instituts Guirado en vrijdag 29 november een consult in het Teknon ziekenhuis.

Na overleg met Ruby was de knoop snel doorgehakt. Afspraken ingepland, auto gehuurd (Ruby kan met haar klachten niet vliegen), hotels/appartementen geboekt, hond ondergebracht en gaan met die banaan. Zonder duidelijke diagnose en daarop aansluitende behandeling zou ze nog maanden in onzekerheid moeten leven en dat wil en kan ze niet meer.

Het was een super vermoeiende trip maar uiteindelijk zeer de moeite waard en we zijn dan ook heel erg blij dat we zijn gegaan. Eerlijk gezegd was het natuurlijk gekkenwerk om met een zieke patiënt 17 uur te rijden voor scans en een consult, en compleet belachelijk dat je dat überhaupt moet doen. Maar aangezien het in Nederland nog erg onduidelijk en onzeker is en langer wachten verslechtering betekent, zei ze meteen dat ze wilde gaan.

Ze heeft zich kranig geweerd en geen enkele keer gezeurd. Iedere dag 7 uur in de auto liggen met een slaapmasker op en oordoppen in, is niet niks. En dan ook nog in een vreemd bed slapen, wat voor haar extra lastig is omdat ze helemaal niet tegen prikkels en verandering kan met meer klachten en grotere uitputting tot gevolg. Ze heeft het gewoon gedaan. Dankzij extra Diazepam om haar lichaam zo rustig mogelijk te houden is het haar zonder al te veel problemen gelukt. Ruby was op een missie om nu eindelijk, voor eens en altijd, een definitieve diagnose en passende behandeling te krijgen. Met resultaat 💪

De diverse CT-scans en CINE radiologie hebben onomstotelijk uitgewezen dat ze Craniocervicale instabiliteit (CCI), Atlantoaxiale instabiliteit (AAI) en Scoliose heeft. Ook heeft ze het Ehlers Danlos syndroom (EDS), Mestcelactivatie syndroom (MCAS), chronisch vermoeidheid syndroom (ME/CVS) en schimmelziekte. Waarschijnlijk heeft ze ook nog Subaxiale instabiliteit maar de arts kon dat niet met zekerheid vaststellen omdat hij de scan niet duidelijk genoeg vond. Ook wil hij nog onderzoeken of haar halsader wordt bekneld wat een extra complicatie kan zijn in verband met een operatie.

Door de instabiliteit in haar bovenste nekwervels (C0 – C2) wordt haar hersenstam bekneld en hierdoor is haar autonome zenuwstelsel overprikkelt geraakt. Dit bezorgt haar al ruim 12 jaar een scala aan neurologische klachten. Iets dat de ruim honderd artsen die Ruby heeft bezocht, al die jaren over het hoofd hebben gezien. Nooit heeft er iemand aan nekwervel instabiliteit gedacht of dit onderzocht. Een enorme miskleun.

Het is geen fijne diagnose maar wel een hele opluchting want het verklaart AL haar klachten. Ook de Lyme wat een gevolg was van een door de instabiliteit verzwakt immuunsysteem. Goede nieuws is dat de aandoening (grotendeels) te verhelpen is middels een operatie waarbij haar bovenste nekwervels worden vastgezet en de instabiliteit en beknelling verdwijnen en de neurologische klachten weggaan. In hoeverre dat het geval zal zijn moet de tijd uitwijzen. Maar ze zal weer normaal kunnen functioneren en een kans op een betere kwaliteit van leven krijgen.

Slechte nieuws is dat deze operatie niet wordt vergoed en we het dus zelf zullen moeten betalen. Dat betekent dat ik binnenkort weer, met hopelijk de laatste, crowdfunding zal starten om het bedrag van € 80.000,- bij elkaar te verzamelen. Want als Ruby niet wordt geopereerd zal de instabiliteit toenemen en haar situatie verslechteren, met uiteindelijk uitval van vitale organen tot gevolg. Dit betekent een langzame en pijnlijke dood.

Ze heeft te lang en te hard gestreden om dat te laten gebeuren.

Fijne dag!

Facebook bericht 4 december 2019

Wachten op de taxi
De datum op de brief klopt niet. Het consult met de neuroloog die haar heeft doorverwezen was op dinsdag 12 november. Deze reactie ontving ruby op vrijdag 15 november.
De scans
Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

De uitslag

Twee dagen na het ‘akkefietje’ met de huisarts, ontving Ruby per email de (voorlopige) diagnose van dr Gilete uit Barcelona. Dr Gilete is een internationaal gerespecteerde neurochirurg, gespecialiseerd in nek- en wervelkolom aandoeningen, en hij heeft de zittende MRI scans bestudeerd. In combinatie met al Ruby’s antwoorden op een zeer uitgebreide online vragenlijst, is hij tot een (voorlopige) diagnose gekomen.

Wat we al vermoedden, weten we nu zeker.

Ruby heeft Cranio Cervicale Instabiliteit (CCI), zeer waarschijnlijk ook Atlanto-axiale Instabiliteit (AAI), vermoedelijk ook wervelkolom Stenose, schade aan de hersenstam (door verdrukking) en Mestcelactivatie Syndroom (MCAS). Voor Subaxiale Instabiliteit kon hij geen duidelijke aanwijzingen vinden.

De AAI kon hij niet met 100% zekerheid bevestigen omdat de laatste zittende MRI die we eind september in Frankfurt hebben laten maken, te wazig was om dit te kunnen constateren. Deze scan hebben we dus eigenlijk voor niets laten maken. Ik heb het MRI centrum 2 weken geleden een klacht gestuurd waarop tot op heden nog geen reactie.

Om te kunnen vaststellen of ze inderdaad ook AAI heeft en misschien Subaxiale Instabiliteit, is het nodig dat ze een cervicale CT scan laat maken, met het hoofd in rotatiepositie naar beide zijden. Ook adviseert hij een viertal andere onderzoeken om de rest van zijn vermoedens te ontkrachten dan wel te bevestigen. Zo wil hij bijvoorbeeld graag weten of haar halsslagader geblokkeerd is of niet. Dit is belangrijk in verband met de operatie die hij adviseert want dat is de enige kans op herstel, c.q genezing.

Uiteraard heb ik deze uitgebreide diagnose direct doorgestuurd naar de huisarts die erop reageerde met het ‘nieuws’ dat ze professor neuroloog de heer Weinstein in het OLVG had gebeld en dat ze op consult mocht komen. Dat kon een week later. Helaas was dit bezoek zonde van onze tijd. De professor die overigens erg aardig was, snapte helemaal niets van de uitslag. Hij had hem duidelijk ook niet goed gelezen, net als de huisarts bleek later, maar hij wilde Ruby wel even onderzoeken. Van CCI en AAI had hij nog nooit gehoord en deze diagnose werd door hem dan ook meteen van tafel geveegd.

Na wat simpele testjes was hij ervan overtuigd dat Ruby functionele neurologische stoornissen heeft en dat is een psychiatrische aandoening. Dus het leek hem het beste om bij een psychiatrisch centrum therapie te gaan volgen. Omdat hij het grote aantal klachten en de diversiteit ervan medisch niet kon verklaren, wilde hij absoluut geen pijnstillers voorschrijven. Terwijl Ruby’s pijnscore 9.9 is, op een schaal van 0 – 10. En dit al 11 jaar lang!!

Gelukkig was hij na enig aandringen nog wel bereid om Ruby te verwijzen naar dr Peul, neurochirurg in het LUMC in Leiden. Hij is, zover ik weet, de enige in Nederland die iets van deze aandoening begrijpt en ook de cervicale scan kan laten maken. Maar hij heeft een wachtlijst van +/- 3 maanden. Na alles wat ze al heeft meegemaakt, en alle tijd die in de afgelopen 11 lange jaren is verspild, wil ze daar niet op wachten.

Plan is nu om dit onderzoek door dr Gilete zelf in Barcelona te laten doen. Dan kan hij Ruby meteen zien en verder onderzoeken en misschien kunnen we dan ook al een datum voor de operatie inplannen. We willen geen tijd meer verspillen met nutteloze bezoeken aan artsen die niet willen of kunnen helpen.

Zodra we een datum hebben zal ik deze weer met jullie delen.

Ook omdat de operatie niet wordt vergoed en inclusief alle onkosten rond de € 80.000,- bedraagt.

Maar wie dan leeft, dan zorgt 🙏

Fijn weekend! 🍀

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Toen je dacht dat het niet erger kon….

De afgelopen weken en dagen zijn een aaneenschakeling geweest van heel veel ellende met artsen die niet willen helpen en/of doorverwijzen. Dit heeft veel woede en verdriet veroorzaakt, zowel bij Ruby als bij mij. We dachten dat we alles al hadden meegemaakt maar dat bleek helaas een illusie. Ik kan maar gedeeltelijk vertellen wat er is gebeurd omdat we nog geen officiële klacht hebben ingediend, maar in grote lijnen is onderstaande wat er met de huisarts is gebeurd.

Op vrijdag 1 november was de huisarts, na 3 weken mailen en bellen, eindelijk bereid om langs te komen, naar aanleiding van de ‘voorlopige’ uitslag van de zittende MRI in Duitsland en een verwijsbrief voor de neuroloog. Daar had ik om gevraagd om Ruby te helpen met de spasmes die steeds erger worden en pijnstilling voor de zenuwpijnen die ze in heel haar lichaam voelt. Aangezien de huisarts haar geen pijnstilling wil geven zal dit dus via een neuroloog moeten. De Diazepam druppels die ze van de artsen in Duitsland heeft gekregen, helpen mondjesmaat dus ze heeft echt iets sterkers nodig om het vol te kunnen houden tot we weten wat precies de oorzaak is van alle ellende.

Dit huisbezoek begon meteen heel raar omdat de huisarts niet luisterde, kattig en onaardig was, Ruby’s antwoorden afkapte, door mij heen sprak als ik iets zei en me ook geen enkele keer aankeek. Het liep vervolgens totaal uit de hand en resulteerde er in dat ze Ruby zowel fysiek als mentaal mishandelde, waardoor Ruby een spasme aanval kreeg en de huisarts, in plaats van te helpen, haar telefoon pakte en haar (ongevraagd) begon te filmen. Dit was enorm pijnlijk om te zien. Vooral omdat de huisarts er nog een schepje bovenop deed door vragen te stellen en Ruby te commanderen tijdens de spasmen en dingen te zeggen als; ‘houd je hoofd eens stil’, ‘kijk eens naar links’, ‘gaat je schouder vanzelf omhoog of doe jij dat?’, ‘Ruby luister naar me!’, enz. enz. Het was echt te bizar voor woorden!!

Na ongeveer een minuut werd het me teveel en ontplofte ik bijna. Ik ben voor de telefoon gesprongen en heb gezegd dat ze onmiddellijk moest stoppen met filmen, dat het geen aapjes kijken was en dat we geen toestemming hadden gegeven om te filmen. Dat Ruby hulp nodig had, waar was ze in godsnaam mee bezig?? Ze reageerde daarop met geveinsde verbazing en antwoorde met een poeslief stemmetje; ‘Maar ik doe toch niets verkeerd?’.

Ik moest me enorm beheersen om haar niet te wurgen, maar dat lukte me omdat ik zag dat ze door ging met filmen. Dus ik heb afstand gehouden en heb haar zelfs niet uitgescholden. Dat heb ik gedurende 3 dagen erna gedaan 😉

Je zult begrijpen dat dit er enorm inhakte bij Ruby die zich gekleineerd en vernederd voelde en niet kon begrijpen dat een arts zich zo kan gedragen. Een arts hoort hulp te verlenen en je niet te mishandelen en vernederen. Het heeft een aantal dagen geduurd voordat ze dit emotioneel een plaatsje heeft kunnen geven. Ook omdat de stress al haar klachten verergerde en ik echt alle zeilen moest bijzetten om haar op de rails te houden.

We hebben al veel meegemaakt maar dit sloeg werkelijk alles. Uiteraard gaan we een dikke klacht indienen bij de KNMG want de arts heeft diverse regels overtreden.

Gelukkig heb ik in de dagen erna eindelijk een huisartsenpraktijk in de buurt gevonden die nog nieuwe patiënten aannam. Daar heeft Ruby zich ingeschreven en heeft ze volgende week een kennismakingsgesprek.

Overigens kregen we 2 dagen later de uitslag en diagnose van dr Gilete waar ik in een volgende post over zal vertellen. Naar aanleiding daarvan heeft de huisarts Ruby toen meteen doorverwezen naar een neuroloog in het OLVG waar we gisteren zijn geweest. Dat bleek overigens ook complete tijdsverspilling maar daar vertel ik de volgende keer over.

Dit was al genoeg ellende.

Fijne dag 🍀

Gedragsregels artsen

Facebook post 13 november 2019

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Nek scan

Even een update over Ruby’s situatie nadat we in Frankfurt zijn geweest om de 2e zittende nek scan te laten maken.

Ze heeft er een flinke terugslag door gekregen. De reis was erg vermoeiend, zeker in combinatie met het niet slapen. Vooral de scan heeft voor veel napijn en verergering van de symptomen gezorgd. Meer dan na de 1e scan dus dat was een fikse tegenvaller.

Ruby begint nu pas weer een beetje op te krabbelen waardoor ze gisteren eindelijk in staat was om na ruim 2 weken naar fysiotherapie te gaan. Sigrid heeft deze keer geen McKenzie therapie met haar gedaan omdat ze dat naar aanleiding van de voorlopige diagnose, niet verstandig vond. Ze wil even afwachten wat de definitieve diagnose is voordat ze daar mee verder gaat. Tot die tijd gaat ze zich richten op ontspanningsoefeningen om te proberen de extreem hoge spierspanning in Ruby’s nek iets te verlichten. Ook heeft ze haar wat oefeningen mee gegeven die ze thuis kan doen.

Afgelopen maandag hebben we eindelijk al het beeldmateriaal via een dropbox kunnen uploaden naar dr. Gilete. Ze moest eerst via internet heel veel vragen beantwoorden wat haar door de uitputting niet lukte. Dus dat heb ik voor haar gedaan. Daarna was het wachten op de link naar de dropbox om de scans te kunnen uploaden. Nu dat allemaal gebeurd is, is het wachten op de definitieve diagnose met aansluitend advies van dr. Gilete en zijn team. Zodra we dat hebben ontvangen kunnen we dit met de huisarts delen en bespreken en dan maar hopen dat zij Ruby meteen doorstuurt naar een neuroloog die met het advies aan de slag wil en kan.

Tot die tijd is het wachten en zoveel mogelijk zelf bezig blijven.

Dat wordt steeds moeilijker. Ruby zit er regelmatig helemaal doorheen. Het duurt allemaal véél en véél te lang. Zeker nu haar neurologische klachten naarmate het langer duurt, steeds erger worden. Vooral de spasmen verergeren en de diazepam die ze gebruikt om haar lichaam een beetje tot rust te brengen, helpt slechts gedeeltelijk. Er is betere medicatie tegen de spasmen maar dat kan alleen worden voorgeschreven door een neuroloog, waar ze pas naar toe kan na de diagnose van dr. Gilete. Momenteel kan ze bijna niets en ligt 24/7 alleen in haar bed. Een onhoudbare situatie.

Ik hoop dat ze het nog even vol kan houden tot we bericht krijgen uit Barcelona. Dan hebben we hopelijk een nieuw behandelplan en kunnen we de volgende stap zetten in het lange proces dat nog gaat komen.

Fijne dag 🍀

Facebook bericht van 3 oktober 2019

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

McKenzie therapie

Ruby is eindelijk begonnen met McKenzie therapie om te proberen de pijnklachten in haar nek enigzins te verlichten door middel van oefeningen die haar houding corrigeren. Het lukte steeds niet om te gaan omdat ze óf te ziek was, óf de therapeute was er niet. Uiteindelijk was het de moeite van het wachten meer dan waard.

De therapeute, Sigrid van fysio.com Amsterdam, blijkt een schot in de roos te zijn 🌹 Ze is niet alleen fysiotherapeut met specialisatie McKenzie en dry needling, ze weet ook veel van (chronische) Lyme ziekte en begrijpt de complexiteit van klachten en alle gevolgen voor de patiënt. Daardoor behandelt ze op meerdere vlakken en had ze ook al snel door wat voor type persoonlijkheid Ruby is en hoe ze haar het beste kan helpen.

Ze gaat haar niet alleen corrigerende houdingen aanleren maar ook helpen om meer kracht in haar gehele spierkorset terug te krijgen en daarmee meer vertrouwen in haar lichaam. Wat ze door jaren van inactiviteit volledig is kwijt geraakt. Ook omdat bewegen de klachten vaak verergerden. Iets dat veel patiënten zullen herkennen. En dat terwijl ze vanaf haar 7e tot ze ziek werd, iedere dag urenlang topsport bedreef tijdens de vele uren intensieve danstrainingen op de nationale ballet academie. Wat de aandoening in haar nek waarschijnlijk lange tijd heeft verminderd omdat haar spieren toen veel getrainder en sterker waren.

Sigrid merkte tijdens de intake dat er echt iets mis is met de wervels in Ruby’s nek en dat al haar klachten duidelijk van neurologische aard zijn. Ook de extreme spierspanning in haar nek en trapezius, die zelfs op de MRI te zien was, heeft een neurologische oorzaak die niet te verhelpen is met massage. Wat er precies aan de hand is kan ze natuurlijk niet zeggen, maar ze voelde geen grote uitstulping wat betekent dat het in ieder geval geen nekhernia is. Wat de MRI van haar nek bevestigt.

Ruby moet nu iedere dag een aantal oefeningen doen. Liggend in bed, zittend en staand met haar rug tegen de muur. Ook heeft ze een oefening geleerd om de hoge spierspanning in haar kaakspieren te verminderen, wat ook hoofdpijn kan veroorzaken, door met haar duim in haar mond en wijsvinger op haar wang op een bepaald punt te drukken. Sigrid heeft mij geleerd om Ruby’s hoofd en nek voorzichtig in een bepaalde positie te brengen die direct verlichting van haar pijnklachten geeft en wellicht ook helpt tegen de spasmen. Dat laatste dat moeten we nog uitproberen.

Het is weer een lichtpuntje en geeft wat hoop en vertrouwen omdat Ruby zelf actief kan meewerken aan herstel en klachtenverlichting. De lange periodes van wachten op afspraken of verwijzingen zijn enorm vermoeiend en demotiverend. Nu ze zelf actief iets kan doen, onder begeleiding van iemand die duidelijk veel ervaring heeft, geeft haar weer een sprankje hoop voor de toekomst.

Wat de diagnose straks ook zal zijn, ze blijft de komende maanden therapie volgen bij Sigrid zodat ze iets kan opbouwen en samen met haar naar een doel kan toewerken. Dan kan ik het op een gegeven moment overnemen en een trainingsschema voor haar opstellen totdat ze in staat is er zelf mee verder te gaan. Ze wil graag weer dansen, al is het dan niet professioneel.

Gelukkig kunnen we de therapie voorlopig betalen vanuit de tegoeden van de stichting want Ruby is niet aanvullend verzekerd en we hebben een verwijsbriefje van een specialist nodig om het na 20 sessies vergoed te kunnen krijgen. Dat ga ik natuurlijk wel proberen want een half uur kost € 35,- en als je daar de autohuur en parkeergeld bij optelt kost het € 50,- per keer, 2x per week. De eerste € 1000,- zijn dus voor eigen rekening.

Dat zou Ruby niet kunnen doen zonder de opbrengst van de crowdfunding, dus we zijn daar enorm dankbaar voor 🙏🙏🙏

Zondag rijden we voor de 7e keer naar Frankfurt zodat ze maandag ochtend de 2e zittende MRI kan doen. Deze keer van haar schedel inclusief de rotatie positie van haar nek. Dan kan ik de dag erna via internet alle informatie naar Dr.Gilete sturen en hebben we naar verwachting binnen 2 weken een diagnose en behandelplan.

Hopelijk begint dan de volgende en laatste fase van Ruby’s reis naar een gezond en zelfstandig leven.

Fijne dag! 🍀

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Womens Health Care Center

Vorige week heeft Ruby de uitslag van de buik MRI gekregen, die ze had laten maken in verband met haar extreme menstruatie pijnen, waar ze al 13 jaar last van heeft en waar tot nu toe geen enkele pijnstiller goed tegen helpt. Ze gebruikt iedere maand meerdere malen per dag een combinatie van 1000mg paracetamol zetpil, 800mg ibuprofen en Diazepam (valium). Als ze dit niet op tijd neemt breekt de hel los en krijgt ze ‘weeën’. Dan gilt ze het soms uit van de pijn.

Omdat ze alle andere opties, zoals de pil en andere hormoonpreparaten, om haar cyclus onder controle te krijgen al heeft geprobeerd weet ze dat deze geen optie zijn. Ze reageert erg slecht op hormonen en krijgt er door de bijwerkingen alleen maar problemen bij. Tegen de pijn helpt het niet.

Na veel onderzoeken besloot de gynaecologe van het ‘Womens Health Care Center’ dat de enige oorzaak van de helse pijnen, endometriose kon zijn. Dat kan alleen worden vastgesteld via een buik MRI. Vorige week kreeg ze de uitslag.

Zoals we al hadden verwacht is er niets te zien op de scan. Al haar organen zien er goed uit. Er zijn geen afwijkingen of vreemde groeisels te zien en ook geen endometriose. Op zich goed nieuws. Vooral omdat Ruby heel erg graag moeder wil worden. Het versterkt het vermoeden van de Duitse arts dat haar centrale zenuwstelsel totaal overprikkelt is door problemen in haar nek. Dit zou ook de hevige menstruatiepijnen kunnen veroorzaken. De oplossing ligt dan niet in pijnstilling of cyclus controle, maar in het verhelpen van de nekproblemen.

Helaas verliep het gesprek heel vervelend. De gynaecologe was voor de uitslag van de MRI erg begripvol en wilde Ruby graag helpen. Na de uitslag draaide ze zich 180 graden om. Ze kon nu niets meer voor haar betekenen. Ze had alles geprobeerd en aangezien Ruby geen anticonceptie wilde slikken hield het hier op. Voor pijnstilling moest ze maar naar de huisarts (die Ruby via de mail had laten weten dat ze geen pijnstilling meer zou voorschrijven en dat Ruby haar menstruatieklachten maar op een andere manier moest oplossen). Ze was erg kattig en onaardig en dat werd alleen maar erger toen ik zei dat de huisarts geen pijnstillers wil voorschrijven, dus wie gaat haar dan helpen? Dat vond ze niet haar probleem, dat moest Ruby zelf maar uitzoeken.

Voor de zoveelste keer laat de medische wetenschap Ruby in de steek. Ongelofelijk hoeveel artsen het hebben laten afweten in de afgelopen 10/11 jaar. Als je als arts alles hebt geprobeerd en niet meer weet hoe je verder moet, kun je dat ook op een normale manier communiceren en doorverwijzen naar iemand die het dan misschien wel weet. Maar een patiënt met veel pijn bot en onbeschoft behandelen en gewoon wegsturen met de woorden, nu is het niet meer mijn probleem… dat kan echt niet.

Ruby was woest en heeft later die dag een hele boze email gestuurd naar het centrum, met een klacht over de arts. Daar heeft ze tot nu toe geen enkele reactie op gekregen.

Ze is nog niet begonnen met de McKenzie therapie omdat de therapeute ziek is. Hopelijk kan dat volgende week eindelijk beginnen want nu stagneert de boel.

Zondag 8 september rijden we voor de 7e keer naar Frankfurt zodat Ruby maandag de 9e de scan van haar schedel kan laten maken, waarbij ook de rotatiepositie hoort. Die ontbreekt nog aan alle gegevens die dr. Gilete in Barcelona nodig heeft om te kunnen bepalen óf en welke (nek)wervel aandoening ze mogelijk heeft. Pas als we een diagnose hebben kunnen we weer verder.

Gelukkig kunnen we dit, dankzij al jullie donaties die nog steeds binnen druppelen, allemaal probleemloos betalen.

Dat is in ieder geval één zorg minder! 🙏

Fijne dag 🍀

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather