Stichting Save Ruby's Life ~ Triodos Bank NL06 TRIO 0338630228 ~ KvK 68842376 info@saverubyslife.nl

Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme of Lymeborreliose is een infectie veroorzaakt door de Borrelia bacterie, die ook wel de meester der vermommingen wordt genoemd. De Borrelia is een spirocheet, vergelijkbaar met de Treponema pallidum, de veroorzaker van syfilis. De bacterie ziet eruit als een lange dunne worm en beweegt zich als een kurkentrekker door het lichaam. Op die manier boort hij zich razendsnel in al het weefsel dat hij tegenkomt. Er zijn onderzoeken gedaan waaruit bleek dat de bacterie al binnen drie minuten vanuit het bloed het lichaam infiltreerde. De bacteriën zijn gevonden in het weefsel van diverse organen als hart, darmen en hersenen maar ook in hard weefsel zoals kraakbeen. Een teek draagt altijd meerdere bacteriën bij zich die tegelijkertijd met de Borrelia bacterie in het lichaam worden gespoten. Deze noemen we co-infecties.

Tekenbeet
De ziekte wordt meestal opgelopen door een tekenbeet en begint vaak, maar lang niet altijd, met een rode huiduitslag rond de beet en griepachtige verschijnselen. De ziekte kan ook worden overgedragen via bloed en bloedtransfusies, speeksel, urine, moedermelk en tijdens de zwangerschap van moeder op kind. Sommige wetenschappers denken dat andere bijtende insecten, zoals muggen, vlooien, bijtende vliegen en luizen ook in staat zijn Lymeborreliose over te brengen. Niet of onvoldoende behandeld, kan de ziekte chronisch worden met ernstige klachten en verschillende orgaansystemen in het lichaam aantasten.

De cijfers
Jaarlijks worden in Nederland ruim 1,5 miljoen mensen gebeten door een teek. Omdat ruim 20% van de teken besmet zijn met de Borrelia-bacterie worden meer dan 330.000 mensen per jaar blootgesteld aan de ziekte van Lyme. Op basis van enquêtes bij huisartsen, schat het RIVM dat jaarlijks 23.500 mensen met een erythema migrans de huisarts raadplegen. Omdat lang niet bij iedereen een EM ontstaat, zal het werkelijke aantal lymepatiënten per jaar vele malen hoger zijn. Ook omdat er nog zeer veel onwetendheid is bij huisartsen en ze niet snel aan een besmetting denken als ze geen rode kring zien. Bij snelle en adequate behandeling met antibiotica geneest het overgrote deel van hen. Naar schatting tussen de 20 – 50% van de mensen genezen niet door te late of te geringe behandeling. Zij ontwikkelen ernstige ziekteverschijnselen (chronische Lyme) en raken daardoor geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Kameleon
Lyme is de kameleon onder de ziekten. De listigheid en intelligentie van de borrelia is groot. De overlevingsmechanismen waarmee hij opereert is zonder meer fenomenaal te noemen. De Borrelia is normaal gesproken een spirocheet en heeft de vorm van een spiraal, maar kan zich in het lichaam verschuilen door sporeachtige vormen aan te nemen of als cystes en biofilms buiten schot te blijven van vele soorten antistoffen als ook de meeste antibiotica. Vandaar dat een simpele antibiotica kuur niet helpt.

De Borrelia Burgdorferi bacterie
De Borrelia burgdorferi (Bb) bacterie is een zeer complex organisme en beschikt over een groot repertoire aan overlevings- en aanpassingsmechanismen. Uit onderzoek blijkt dat de bacterie naast de normale beweeglijke spirocheetvorm verschillende andere vormen aan kan nemen, zoals de cystevormen en L-vormen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de bacterie in deze vormen langdurig, zonder te delen, in het lichaam aanwezig kan blijven en zo antibioticatherapie kan ontwijken, die zich richt op de zich delende spirocheetvorm van bacteriën. De kennis op dit gebied vertoont nog veel lacunes. Er blijken vele stammen van deze bacterie te bestaan. De bekendste ziekteverwekkende stammen zijn: Bb sensu stricto, Bb garinii, Bb afzelii. Er zijn aanwijzingen dat ook andere stammen van Bb ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken (onder andere Borrelia Spielmani, Borrelia lusitaniae, Borrelia bissettii). Van elke stam zijn ook weer substammen bekend, zodat er wereldwijd wel driehonderd stammen en substammen zijn die verschillen in hun eigenschappen. Hierdoor is het moeilijk ze allemaal met eenzelfde test aan te tonen. De verschijningsvormen van deze stammen en reacties op behandeling kunnen verschillen.

Onderzoek
Aangezien de gangbare Lymetesten die via huisarts of ziekenhuis worden gedaan weinig betrouwbaar zijn omdat ze zich richten op actieve antistoffen zoals de ELISA-test en de Western Blot-test is het belangrijk om ook de symptomen en andere testen mee te nemen in de diagnose.

Lees meer over de huidige beschikbare testen.

Bron: Lyme-info

Rolien Scheepbouwer mei 2017